Ivan Radić

direktor Službe za analitiku i CRM, mStartShare

Ivan Radić