Hrvoje Čeović

P&G Srednja Europa, direktor prodajeShare

Hrvoje Čeović