Saša Živković

Saša Živković

Sales Manager, b.t.c. d.o.o.

Saša Živković, Sales Manager, b.t.c. d.o.o.

Saša, radeći na rukovodećim pozicijama u renomiranim zaštitarskim kompanijama uvidio je sve nedostatke, probleme i izazove klasične obrade i transporta novca. Osmišljavajući kako klijentu olakšati i optimizirati prijevoz Saša je osmislio koristeći tehnologiju b.t.c.-a uslugu PametniSef kakva se i danas koristi. Usluga koju je Saša osmislio, objedinila je sve procesne potrebe trgovaca u poslovanju s gotovinom i predstavlja temelj budućnosti u gotovinskom poslovanju koja se svakim danom nadograđuje novim funkcionalnostima.

Trava neće brže rasti, bez obzira koliko ćeš ju vući!

Digitalizacija društva omogućuje nam da lakše prihvaćamo digitalne trendove u svakodnevnom životu i poslovanju. Način na koji plaćamo svakodnevno u tome ne zaostaje, stoga je li nam gotovina još uvijek potrebna u svakodnevnom životu i poslovanju?

Kompanija

Saša Živković

Program